Oferujemy kompleksowe usługi w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.

Kancelaria działa od 1 stycznia 1995 r.

Nasze usługi obejmują nie tylko pomoc w zakresie opracowywania i kompletowania niezbędnej dokumentacji urzędowej, ale również doradztwo w sprawie strategii uzyskiwania praw wyłącznych w kraju i za granicą oraz polityki zarządzania nimi.

Świadczymy pomoc i konsultacje w sprawach nowych zgłoszeń, utrzymywania w mocy i egzekwowania praw wyłącznych, a także w sprawach sporów i negocjacji.

Nasz zespół, obejmujący 20 rzeczników patentowych, 3 współpracujących radców prawnych, 16 specjalistów z różnych dziedzin nauki i 17 wysoko wykwalifikowanych asystentów w sprawach z zakresu patentów i znaków towarowych, wspomaganych przez liczną grupę wyspecjalizowanych tłumaczy, świadczy usługi najwyższej jakości, zapewniając szybkie i efektywne poprowadzenie wszelkiego rodzaju spraw z zakresu własności intelektualnej.

Adres:

IO-1 Building
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa

do korespondencji:

Skr. poczt. 6
00-956 Warszawa 10

Telefon:

(22) 825 82 41
(22) 825 82 43

Telefax:

(22) 825 77 82
(22) 825 77 88

PL / EN

STRONA W BUDOWIE