SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA      
BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH sp. j.            
in English
   STRONA GŁÓWNA       PARTNERZY       DZIAŁY       HISTORIA I PROFIL       KONTAKT   
 
 
Firma SULIMA·GRABOWSKA·SIERZPUTOWSKA jest spółką trzech rzeczników patentowych, absolwentek Politechniki Warszawskiej.
 
Nasza spółka działa od 1 stycznia 1995 r. Po wielu latach pracy na rzecz przedsiębiorstwa państwowego, w trakcie których w prowadzonych przez nas sprawach zdobyłyśmy ponad 1500 praw wyłącznych dla klientów zagranicznych, zdecydowałyśmy się na założenie nowocześnie zorganizowanej kancelarii, świadczącej usługi w sposób przyjazny dla klienta.
 
W ciągu 17 lat naszej działalności swoje sprawy powierzyło nam ponad 3000 klientów krajowych i zagranicznych, od osób prywatnych do największych światowych koncernów.
 
Polskim firmom i przedsiębiorcom, a także osobom prywatnym, oferujemy kompleksowe usługi w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, wraz z naszym autorskim programem obsługi klientów. Nasze usługi obejmują nie tylko pomoc w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji urzędowej, ale również doradztwo w sprawie strategii dokonywania zgłoszeń i polityki zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w sprawach skomplikowanych i prostych - dla nas każda sprawa jest równie ważna. Mogą Państwo zawsze liczyć na naszą pomoc i konsultacje w sprawach nowych zgłoszeń, utrzymywania w mocy i egzekwowania praw wyłącznych, sporów i negocjacji.
 
Jesteśmy gotowi reprezentować naszych klientów nie tylko przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, ale także przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (wspólnotowe znaki towarowe i wzory).
 
Za pośrednictwem naszej kancelarii mogą Państwo uzyskać ochronę ze zgłoszeń krajowych zagranicą, gdyż utrzymujemy żywe kontakty ze sprawdzonymi kancelariami rzecznikowskimi i prawniczymi w wielu krajach, a nasze członkostwo w międzynarodowych organizacjach zrzeszających rzeczników patentowych (FICPI, AIPPI, LES, INTA, ECTA) umożliwia nam szybkie nawiązanie współpracy z kompetentnymi kolegami w najodleglejszych nawet zakątkach świata.
 
Zdecydowawszy się na bardzo staranny dobór i wszechstronne kształcenie naszych pracowników, stworzyłyśmy wysoko wykwalifikowany zespół złożony z fachowców w różnych dziedzinach techniki, specjalistów w dziedzinie znaków towarowych i doświadczonego personelu administracyjnego, a także znakomitych tłumaczy tekstów technicznych i prawnych.
 
Nasz Dział Patentów i Wzorów jest doskonale przygotowany do prowadzenia spraw patentów i wzorów użytkowych, także w sprawach spornych przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, we wszystkich dziedzinach techniki, w tym w szeroko pojętych dziedzinach chemii, biotechnologii, mechaniki, budownictwa, elektrotechniki, elektroniki, informatyki i telekomunikacji.
 
Twórcy wynalazków znajdą u nas wszechstronną pomoc w opracowywaniu i dokonywaniu zgłoszeń ich rozwiązań.
 
Mamy też duże doświadczenie w przygotowywaniu zgłoszeń wzorów przemysłowych, przy czym w ich przypadku służymy także pomocą techniczną (wykonywanie rysunków, fotografii itp.).
 
Nasz Dział Znaków Towarowych oferuje Państwu pełny zakres usług w dziedzinie uzyskiwania, utrzymywania i egzekwowania praw ochronnych na znaki towarowe, także w sprawach spornych przed Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, w tym, w przypadku zleceń dokonania zgłoszenia znaku towarowego, badanie na identyczność, w cenie zgłoszenia. Prowadzimy odpłatnie badania dostępności znaków w oryginalnych komputerowych bazach danych, a wyniki tych badań dostarczamy wraz z raportami zawierającymi pomocne rady.
 
Możemy reprezentować naszych klientów w sprawach zgłoszeń znaków dokonanych w trybie krajowym, zgłoszeń znaków dokonanych w ramach Porozumienia i Protokołu Madryckiego oraz zgłoszeń znaków wspólnotowych.
 
Zgodnie z przepisami polskiego prawa możemy być pełnomocnikami naszych klientów w sprawach spornych nie tylko przed Kolegium Orzekającym (Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego), ale także przed sądami wszystkich instancji. Mamy w sprawach spornych duże doświadczenie i liczne sukcesy. W wielu przypadkach nasze udane akcje ostrzegawcze i przemyślane negocjacje pozwoliły naszym klientom uniknąć postępowania sądowego.
 

 
Zofia Sulima
Małgorzata Grabowska
Iwona Sierzputowska

 
 
  wersja do druku © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA