www: http://www.sulima.com.pl
e-mail: sulima@sulima-patent.pl
sulima@sulima-trademark.pl
telefony: (22) 825 82 41, (22) 825 82 43
telefax: (22) 825 77 82, (22) 825 77 88
adres do korespondencji: Skr. poczt. 6, 00-956 Warszawa 10
adres: IO-1 Building, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

 
   
Przygotowywanie i dokonywanie zgłoszeń:
  - wynalazków
  - wzorów użytkowych
  - wzorów przemysłowych
  - znaków towarowych
  - oznaczeń geograficznych
  - topografii układów scalonych
  Unijne znaki towarowe i wzory przemysłowe
  Walidacja patentów europejskich w Polsce
  Utrzymywanie praw wyłącznych w mocy
  Badania patentowe i znaków towarowych
  Sprawy sporne

 
  Przenoszenie praw
  Rejestracja i utrzymywanie w mocy domen
  Porady, konsultacje, negocjacje
 
 

wersja www © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA