www: http://www.sulima.com.pl
e-mail: sulima@sulima-patent.pl
sulima@sulima-trademark.pl
telefony: (22) 825 82 41, (22) 825 82 43
telefax: (22) 825 77 82, (22) 825 77 88
adres do korespondencji: Skr. poczt. 6, 00-956 Warszawa 10
adres: IO-1 Building, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

PARTNERS 
 
 
 

Zofia Sulima

Rzecznik patentowy
 
Europejski rzecznik patentowy
 
Zawodowy pełnomocnik uprawniony
do występowania w sprawach z zakresu
znaków towarowych i wzorów przed
Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

 
Mgr inż. chemik
 
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 
Specjalizacja: Technologia i inżynieria chemiczna

 
 
 

Małgorzata Grabowska

Rzecznik patentowy
 
Europejski rzecznik patentowy
 
Zawodowy pełnomocnik uprawniony
do występowania w sprawach z zakresu
znaków towarowych i wzorów przed
Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

 
Mgr inż. mechanik
 
Absolwentka Wydziału Mechaniczno-Technologicznego
Politechniki Warszawskiej
 
Specjalizacja: Technologia maszyn
 
Studia podyplomowe Prawo administracyjne i cywilne w ochronie własności przemysłowej w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

 
 
 

Iwona Sierzputowska

Rzecznik patentowy
 
Europejski rzecznik patentowy
 
Zawodowy pełnomocnik uprawniony
do występowania w sprawach z zakresu
znaków towarowych i wzorów przed
Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

 
Mgr inż. chemik
 
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 
Specjalizacja: Chemia organiczna i technologia polimerów
 
Studia podyplomowe Prawo administracyjne i cywilne w ochronie własności przemysłowej w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

 
 

wersja www © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA