www: http://www.sulima.com.pl
e-mail: sulima@sulima-patent.pl
sulima@sulima-trademark.pl
telefony: (22) 825 82 41, (22) 825 82 43
telefax: (22) 825 77 82, (22) 825 77 88
adres do korespondencji: Skr. poczt. 6, 00-956 Warszawa 10
adres: IO-1 Building, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

DZIAŁ
ZNAKÓW TOWAROWYCH
Pracownicy
Katarzyna Sobczyńska
Anna Pasiut
Michał Sosnowski
Anna Żebrowska
Przemysław Samoder
Maciej Grabowski
Aleksandra Zaliwska
Joanna Czerwińska
Anna Kępińska
Katarzyna Jakubczyk
Magdalena Gąsiorowska

 
 
Katarzyna Sobczyńska

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr prawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Studia podyplomowe:
- Prawo Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
- Prawo administracyjne i cywilne w ochronie własności przemysłowej
  w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

 
 
 
Anna Pasiut

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Członek Komitetu Prawnego ECTA

Odbyła staż w Departamencie Znaków Towarowych w EUIPO

Mgr prawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Specjalizacja: prawo administracyjne

Studia Podyplomowe:
- Integracja Europejska na Uniwersytecie Warszawskim
  Specjalizacja: Ochrona własności intelektualnej, wspólnotowe znaki towarowe
- Własność Intelektualna na Uniwersytecie Warszawskim

 
 
 
Michał Sosnowski

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr prawa

Absolwent Wydziału Prawa
Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Specjalizacja: prawo cywilne

Studia Podyplomowe:
- Własność Intelektualna na Uniwersytecie Warszawskim

 
 
 
Anna Żebrowska

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr prawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacja: prawo administracyjne

Studia Podyplomowe:
- Własność Intelektualna na Uniwersytecie Warszawskim

 
 
 
Przemysław Samoder

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr prawa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Studia Podyplomowe:
- Własność Intelektualna na Uniwersytecie Warszawskim

Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 
 
 
Maciej Grabowski

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr socjologii

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacja: Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów

 
 
 
Aleksandra Zaliwska

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH


Associate
Mgr prawa

Absolwentka Kolegium Prawa i Administracji
Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie

 
 
 
Joanna Czerwińska

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Specjalista ds. Znaków Towarowych

Studentka Wydziału Architektury Krajobrazu
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
Specjalizacja: Projektowanie krajobrazu

 
 
 
Anna Kępińska

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Asystentka

Licencjat, Zarządzanie i Marketing

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Specjalizacja: Marketing

 
 
 
Katarzyna Jakubczyk

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Specjalista ds. formalnych

Licencjat z ekonomii

Absolwentka Wydziału Transportu Międzynarodowego
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie
Specjalizacja: Transport i Spedycja Międzynarodowa

 
 
 
Magdalena Gąsiorowska

DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH

Specjalista ds. formalnych

Mgr nauk społecznych

Absolwentka Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Prawo Administracyjne i Prawo Budowlane

 

wersja www © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA