www: http://www.sulima.com.pl
e-mail: sulima@sulima-patent.pl
sulima@sulima-trademark.pl
telefony: (22) 825 82 41, (22) 825 82 43
telefax: (22) 825 77 82, (22) 825 77 88
adres do korespondencji: Skr. poczt. 6, 00-956 Warszawa 10
adres: IO-1 Building, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

DZIAŁ
PATENTÓW I WZORÓW
Pracownicy
Agnieszka Marszałek
Wojciech Tykarski
Irena Rachubik
Grażyna Wójcik
Marta Skrobot
Katarzyna Naperty
Mariola Ratuszyńska
Małgorzata Kaczmarczyk
Iwona Brejer
Weronika Wójcik
Jan Lichota
Paweł Truszkiewicz
Wioletta Kowalska
Elżbieta Góraj
Krzysztof Markiewicz
Magdalena Brzeska
Aneta Czarnocka
Joanna Czubaj

 
 
Agnieszka Marszałek

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. chemik

Absolwentka Politechniki Radomskiej
Specjalizacja: Chemia organiczna i technologia polimerów

Studia podyplomowe:
- Prawo Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
- Prawo administracyjne i cywilne w ochronie własności przemysłowej
  w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

 
 
 
Wojciech Tykarski

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Dr nauk chemicznych (PAN), inż. chemik

Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Synteza organiczna

Studia podyplomowe Prawo Własności Przemysłowej
na Uniwersytecie Jagiellońskim

 
 
 
Irena Rachubik

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. mechanik

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Aparatura i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego

Były ekspert UP RP

 
 
 
Grażyna Wójcik

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Dr biochemii (PAN)
Instytut Biologii Doœwiadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacja: Biotechnologia i biochemia

Mgr inż. architektury krajobrazu,
absolwentka SGGW

 
 
 
Marta Skrobot

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. mechanik

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Specjalizacja: Technika rolnicza

Studia podyplomowe Prawo Własności Przemysłowej
na Uniwersytecie Warszawskim

 
 
 
Katarzyna Naperty

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr chemik

Absolwentka Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacja: Chemia analityczna

Studia podyplomowe Prawo Własności Przemysłowej
na Uniwersytecie Warszawskim

 
 
 
Mariola Ratuszyńska

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. inżynierii chemicznej i procesowej

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej
i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Inżynieria bioprocesowa

 
 
 
Małgorzata Kaczmarczyk

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. biotechnolog

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Biotechnologia przemysłowa

 
 
 
Iwona Brejer

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. mechanik

Absolwentka Mechaniki Precyzyjnej
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Urządzenia i aparatura precyzyjna

 
 
 
Weronika Wójcik

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. mechatroniki

Absolwentka Wydziału Mechatroniki
Politechniki Warszawskiej
Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalizacja: Techniki multimedialne

 
 
 
Jan Lichota

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Associate
Specjalista ds. patentów

Mgr inż. chemik

Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Technologia i inżynieria chemiczna

 
 
 
Paweł Truszkiewicz

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. mechanik

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Technologia sprzętu precyzyjnego
i elektronicznego

 
 
 
Wioletta Kowalska

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. chemik

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Technologia chemiczna organiczna

 
 
 
Elżbieta Góraj

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Associate
Specjalista ds. patentów

Mgr inż. chemik

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Technologia środków leczniczych

 
 
 
Krzysztof Markiewicz

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Associate
Specjalista ds. patentów

Mgr inż. chemik

Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Drezdeńskiej
Specjalizacja: Chemia polimerów

 
 
 
Magdalena Brzeska

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. biotechnologii

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Mikrobioanalityka

 
 
 
Aneta Czarnocka

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. biotechnologii

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Mikrobioanalityka

 
 
 
Joanna Czubaj

DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. biotechnologii

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki

 

wersja www © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA