www: http://www.sulima.com.pl
e-mail: sulima@sulima-patent.pl
sulima@sulima-trademark.pl
telefony: (22) 825 82 41, (22) 825 82 43
telefax: (22) 825 77 82, (22) 825 77 88
adres do korespondencji: Skr. poczt. 6, 00-956 Warszawa 10
adres: IO-1 Building, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

DZIAŁ
ADMINISTRACJI
Pracownicy
Anna Krukowska
Anna Leśko
Agata Kisiel
Switłana Greszta
Joanna Goworek
Justyna Wawrzyniak
Anna Waszczak
Aleksander Danielak
Bartłomiej Górkiewicz
Karolina Kurczejko
Joanna Majewska
Mariusz Krupa

 
 
Anna Krukowska

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Starszy specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Mgr inż. technolog żywności

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Specjalność: Biotechnologia

 
 
 
Anna Leśko

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Starszy specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Mgr zarządzania

Absolwentka Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalność: Zarządzanie potencjałem społecznym

 
 
 
Agata Kisiel

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Starszy specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Studentka Wydziału Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Menadżerskiej
na kierunku Stosunki Międzynarodowe

 
 
 
Switłana Greszta

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Specjalista ds. formalnych

Mgr psychologii

Absolwentka Szkoły Ekonomicznej w Równem, Ukraina

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Języki: polski, ukraiński, rosyjski

 
 
 
Joanna Goworek

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Specjalista ds. formalnych

Mgr ekonomii

Absolwentka Wydziału Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wyższej Praskiej Szkoły Biznesu
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwentka Wydziału Ekonomii
Politechniki Radomskiej

 
 
 
Justyna Wawrzyniak

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Licencjat prawa administracyjnego

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Administracji
Europejskiej Uczelni w Warszawie

 
 
 
Anna Waszczak

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Studentka Akademii Finansów i Biznesu
na kierunku Finanse i Rachunkowość

 
 
 
Aleksander Danielak

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Student Wojskowej Akademii Technicznej
na kierunku Geodezja i Kartografia

 
 
 
Bartłomiej Górkiewicz

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Magister lingwistyki stosowanej
Licencjat filologii angielskiej

Absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej
na Uniwersytecie Warszawskim
Specjalność: tłumaczeniowa - angielski

Absolwent Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Specjalność: filologia angielska - tłumaczenie

 
 
 
Karolina Kurczejko

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Asystentka

Magister lingwistyki stosowanej
Licencjat amerykanistyki

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej
na Uniwersytecie Warszawskim
Specjalność: tłumaczeniowa - angielski

Absolwentka Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
Specjalność: Amerykanistyka

 
 
 
Joanna Majewska

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Asystentka

Mgr prawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
Specjalność: Prawo karne
Tłumaczenia specjalistyczne z jęz. angielskiego z zakresu prawa

 
 
 
Mariusz Krupa

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Asystent

Student Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
na Uniwersytecie Warszawskim
Tłumaczenia specjalistyczne - angielski

 

wersja www © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA