SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA      
BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH sp. j.            
in English
   STRONA GŁÓWNA       PARTNERZY       DZIAŁY       HISTORIA I PROFIL       KONTAKT   
 

Dział
Znaków
Towarowych

      Katarzyna Sobczyńska
      Anna Pasiut
      Michał Sosnowski
      Anna Żebrowska
      Przemysław Samoder
      Maciej Grabowski
      Aleksandra Zaliwska
      Joanna Czerwińska
      Anna Kępińska
      Katarzyna Jakubczyk
      Magdalena Gąsiorowska
    


Dział
Patentów
i Wzorów

      Agnieszka Marszałek
      Wojciech Tykarski
      Irena Rachubik
      Grażyna Wójcik
      Marta Skrobot
      Katarzyna Naperty
      Mariola Ratuszyńska
      Małgorzata Kaczmarczyk
      Iwona Brejer
      Weronika Wójcik
      Jan Lichota
      Paweł Truszkiewicz
      Wioletta Kowalska
      Elżbieta Góraj
      Krzysztof Markiewicz
      Magdalena Brzeska
      Aneta Czarnocka
      Joanna Czubaj
    


Dział
Administracji
 

      Anna Krukowska
      Anna Leśko
      Agata Kisiel
      Switłana Greszta
      Joanna Goworek
      Justyna Wawrzyniak
      Anna Waszczak
      Aleksander Danielak
      Bartłomiej Górkiewicz
      Karolina Kurczejko
      Joanna Majewska
      Maria Cymerman
      Mariusz Krupa
      Jan Płoński
    


Dział
Finansowo-
Kadrowy

      Dorota Godlewska
      Agata Barczyńska
      Kamila Fidos
      Jolanta Słodkowska
    


 
DZIAŁ ZNAKÓW TOWAROWYCH
 
 
 
 
Katarzyna Sobczyńska

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr prawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Studia podyplomowe:
- Prawo Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
- Prawo administracyjne i cywilne w ochronie własności przemysłowej
  w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

   top of page
 
Anna Pasiut

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Członek Komitetu Prawnego ECTA

Odbyła staż w Departamencie Znaków Towarowych w EUIPO

Mgr prawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Specjalizacja: prawo administracyjne

Studia Podyplomowe:
- Integracja Europejska na Uniwersytecie Warszawskim
  Specjalizacja: Ochrona własności intelektualnej, wspólnotowe znaki towarowe
- Własność Intelektualna na Uniwersytecie Warszawskim

   top of page
 
Michał Sosnowski

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr prawa

Absolwent Wydziału Prawa
Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Specjalizacja: prawo cywilne

Studia Podyplomowe:
- Własność Intelektualna na Uniwersytecie Warszawskim

   top of page
 
Anna Żebrowska

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr prawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacja: prawo administracyjne

Studia Podyplomowe:
- Własność Intelektualna na Uniwersytecie Warszawskim

   top of page
 
Przemysław Samoder

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr prawa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Studia Podyplomowe:
- Własność Intelektualna na Uniwersytecie Warszawskim

Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

   top of page
 
Maciej Grabowski

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr socjologii

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacja: Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów

   top of page
 
Aleksandra Zaliwska


Associate
Mgr prawa

Absolwentka Kolegium Prawa i Administracji
Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie

   top of page
 
Joanna Czerwińska

Specjalista ds. Znaków Towarowych

Studentka Wydziału Architektury Krajobrazu
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
Specjalizacja: Projektowanie krajobrazu

   top of page
 
Anna Kępińska

Asystentka

Licencjat, Zarządzanie i Marketing

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Specjalizacja: Marketing

   top of page
 
Katarzyna Jakubczyk

Specjalista ds. formalnych

Licencjat z ekonomii

Absolwentka Wydziału Transportu Międzynarodowego
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie
Specjalizacja: Transport i Spedycja Międzynarodowa

   top of page
 
Magdalena Gąsiorowska

Specjalista ds. formalnych

Mgr nauk społecznych

Absolwentka Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Prawo Administracyjne i Prawo Budowlane

   top of page
  wersja do druku © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA