SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA      
BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH sp. j.            
in English
   STRONA GŁÓWNA       PARTNERZY       DZIAŁY       HISTORIA I PROFIL       KONTAKT   
 

Dział
Znaków
Towarowych

      Katarzyna Sobczyńska
      Anna Pasiut
      Michał Sosnowski
      Anna Żebrowska
      Przemysław Samoder
      Maciej Grabowski
      Aleksandra Zaliwska
      Joanna Czerwińska
      Anna Kępińska
      Katarzyna Jakubczyk
      Magdalena Gąsiorowska
    


Dział
Patentów
i Wzorów

      Agnieszka Marszałek
      Wojciech Tykarski
      Irena Rachubik
      Grażyna Wójcik
      Marta Skrobot
      Katarzyna Naperty
      Mariola Ratuszyńska
      Małgorzata Kaczmarczyk
      Iwona Brejer
      Weronika Wójcik
      Jan Lichota
      Paweł Truszkiewicz
      Wioletta Kowalska
      Elżbieta Góraj
      Krzysztof Markiewicz
      Magdalena Brzeska
      Aneta Czarnocka
      Joanna Czubaj
    


Dział
Administracji
 

      Anna Krukowska
      Anna Leśko
      Agata Kisiel
      Switłana Greszta
      Joanna Goworek
      Justyna Wawrzyniak
      Anna Waszczak
      Aleksander Danielak
      Bartłomiej Górkiewicz
      Karolina Kurczejko
      Joanna Majewska
      Maria Cymerman
      Mariusz Krupa
      Jan Płoński
    


Dział
Finansowo-
Kadrowy

      Dorota Godlewska
      Agata Barczyńska
      Kamila Fidos
      Jolanta Słodkowska
    


 
DZIAŁ PATENTÓW I WZORÓW
 
 
 
 
Agnieszka Marszałek

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. chemik

Absolwentka Politechniki Radomskiej
Specjalizacja: Chemia organiczna i technologia polimerów

Studia podyplomowe:
- Prawo Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
- Prawo administracyjne i cywilne w ochronie własności przemysłowej
  w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

   top of page
 
Wojciech Tykarski

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Dr nauk chemicznych (PAN), inż. chemik

Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Synteza organiczna

Studia podyplomowe Prawo Własności Przemysłowej
na Uniwersytecie Jagiellońskim

   top of page
 
Irena Rachubik

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. mechanik

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Aparatura i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego

Były ekspert UP RP

   top of page
 
Grażyna Wójcik

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Dr biochemii (PAN)
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacja: Biotechnologia i biochemia

Mgr inż. architektury krajobrazu,
absolwentka SGGW

   top of page
 
Marta Skrobot

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. mechanik

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Specjalizacja: Technika rolnicza

Studia podyplomowe Prawo Własności Przemysłowej
na Uniwersytecie Warszawskim

   top of page
 
Katarzyna Naperty

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr chemik

Absolwentka Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacja: Chemia analityczna

Studia podyplomowe Prawo Własności Przemysłowej
na Uniwersytecie Warszawskim

   top of page
 
Mariola Ratuszyńska

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. inżynierii chemicznej i procesowej

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej
i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Inżynieria bioprocesowa

   top of page
 
Małgorzata Kaczmarczyk

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. biotechnolog

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Biotechnologia przemysłowa

   top of page
 
Iwona Brejer

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. mechanik

Absolwentka Mechaniki Precyzyjnej
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Urządzenia i aparatura precyzyjna

   top of page
 
Weronika Wójcik

Rzecznik patentowy
Zawodowy pełnomocnik uprawniony do występowania
w sprawach z zakresu znaków towarowych i wzorów
przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Mgr inż. mechatroniki

Absolwentka Wydziału Mechatroniki
Politechniki Warszawskiej
Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalizacja: Techniki multimedialne

   top of page
 
Jan Lichota

Associate
Specjalista ds. patentów

Mgr inż. chemik

Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Technologia i inżynieria chemiczna

   top of page
 
Paweł Truszkiewicz

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. mechanik

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Technologia sprzętu precyzyjnego
i elektronicznego

   top of page
 
Wioletta Kowalska

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. chemik

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Technologia chemiczna organiczna

   top of page
 
Elżbieta Góraj

Associate
Specjalista ds. patentów

Mgr inż. chemik

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Technologia środków leczniczych

   top of page
 
Krzysztof Markiewicz

Associate
Specjalista ds. patentów

Mgr inż. chemik

Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Drezdeńskiej
Specjalizacja: Chemia polimerów

   top of page
 
Magdalena Brzeska

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. biotechnologii

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Mikrobioanalityka

   top of page
 
Aneta Czarnocka

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. biotechnologii

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Mikrobioanalityka

   top of page
 
Joanna Czubaj

Specjalista ds. patentów

Mgr inż. biotechnologii

Absolwentka Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
Specjalizacja: Biotechnologia chemiczna - leki i kosmetyki

   top of page
  wersja do druku © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA