SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA      
BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH sp. j.            
in English
   STRONA GŁÓWNA       PARTNERZY       DZIAŁY       HISTORIA I PROFIL       KONTAKT   
 

Dział
Znaków
Towarowych

      Katarzyna Sobczyńska
      Anna Pasiut
      Michał Sosnowski
      Anna Żebrowska
      Przemysław Samoder
      Maciej Grabowski
      Aleksandra Zaliwska
      Joanna Czerwińska
      Anna Kępińska
      Katarzyna Jakubczyk
      Magdalena Gąsiorowska
    


Dział
Patentów
i Wzorów

      Agnieszka Marszałek
      Wojciech Tykarski
      Irena Rachubik
      Grażyna Wójcik
      Marta Skrobot
      Katarzyna Naperty
      Mariola Ratuszyńska
      Małgorzata Kaczmarczyk
      Iwona Brejer
      Weronika Wójcik
      Jan Lichota
      Paweł Truszkiewicz
      Wioletta Kowalska
      Elżbieta Góraj
      Krzysztof Markiewicz
      Magdalena Brzeska
      Aneta Czarnocka
      Joanna Czubaj
    


Dział
Administracji
 

      Anna Krukowska
      Anna Leśko
      Agata Kisiel
      Switłana Greszta
      Joanna Goworek
      Justyna Wawrzyniak
      Anna Waszczak
      Aleksander Danielak
      Bartłomiej Górkiewicz
      Karolina Kurczejko
      Joanna Majewska
      Maria Cymerman
      Mariusz Krupa
      Jan Płoński
    


Dział
Finansowo-
Kadrowy

      Dorota Godlewska
      Agata Barczyńska
      Kamila Fidos
      Jolanta Słodkowska
    


 
DZIAŁ ADMINISTRACJI
 
 
 
 
Anna Krukowska

Starszy specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Mgr inż. technolog żywności

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Specjalność: Biotechnologia

   top of page
 
Anna Leśko

Starszy specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Mgr zarządzania

Absolwentka Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalność: Zarządzanie potencjałem społecznym

   top of page
 
Agata Kisiel

Starszy specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Studentka Wydziału Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Menadżerskiej
na kierunku Stosunki Międzynarodowe

   top of page
 
Switłana Greszta

Specjalista ds. formalnych

Mgr psychologii

Absolwentka Szkoły Ekonomicznej w Równem, Ukraina

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Języki: polski, ukraiński, rosyjski

   top of page
 
Joanna Goworek

Specjalista ds. formalnych

Mgr ekonomii

Absolwentka Wydziału Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wyższej Praskiej Szkoły Biznesu
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Absolwentka Wydziału Ekonomii
Politechniki Radomskiej

   top of page
 
Justyna Wawrzyniak

Specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Licencjat prawa administracyjnego

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Administracji
Europejskiej Uczelni w Warszawie

   top of page
 
Anna Waszczak

Specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Studentka Akademii Finansów i Biznesu
na kierunku Finanse i Rachunkowość

   top of page
 
Aleksander Danielak

Specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Student Wojskowej Akademii Technicznej
na kierunku Geodezja i Kartografia

   top of page
 
Bartłomiej Górkiewicz

Specjalista ds. formalnych w Dziale Patentów

Magister lingwistyki stosowanej
Licencjat filologii angielskiej

Absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej
na Uniwersytecie Warszawskim
Specjalność: tłumaczeniowa - angielski

Absolwent Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Specjalność: filologia angielska - tłumaczenie

   top of page
 
Karolina Kurczejko

Asystentka

Magister lingwistyki stosowanej
Licencjat amerykanistyki

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej
na Uniwersytecie Warszawskim
Specjalność: tłumaczeniowa - angielski

Absolwentka Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
Specjalność: Amerykanistyka

   top of page
 
Joanna Majewska

Asystentka

Mgr prawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
Specjalność: Prawo karne
Tłumaczenia specjalistyczne z jęz. angielskiego z zakresu prawa

   top of page
 
Maria Cymerman

Asystentka

Mgr filologii angielskiej

Absolwentka Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego
Specjalności: translatoryka,
nauka języka polskiego jako obcego

   top of page
 
Mariusz Krupa

Asystent

Student Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
na Uniwersytecie Warszawskim
Tłumaczenia specjalistyczne - angielski

   top of page
 
Jan Płoński

Asystent

Student Społecznej Akademii Nauk
na kierunku Filologia angielska
Specjalność: Lingwistyka stosowana

   top of page
  wersja do druku © SULIMA · GRABOWSKA · SIERZPUTOWSKA