SPC

Dodatkowe prawo ochronne (tzw. SPC, od Supplementary Protection Certificate) dla produktów leczniczych i środków ochrony roślin to prawo wyłączne przedłużające ochronę z patentu podstawowego dla konkretnych produktów, które są tym patentem chronione.

Dodatkowe prawo ochronne przedłuża ochronę produktu leczniczego lub środka ochrony roślin maksymalnie o 5 lat. Ponadto w przypadku pediatrycznych produktów leczniczych istnieje możliwość przedłużenia dodatkowego prawa ochronnego o kolejne 6 miesięcy.

Możliwość przedłużenia ochrony stanowi rekompensatę dla firm, które mają skrócony okres korzystania z wyłączności na rynku na skutek konieczności przeprowadzenia wieloletnich badań i dopełnienia procedur dopuszczenia produktów na rynek.

Mamy bardzo duże doświadczenie w uzyskiwaniu dodatkowych praw ochronnych i służymy Klientom wszechstronnymi poradami i pomocą w tym zakresie.

Małgorzata Kaczmarczyk i Grażyna Wójcik z naszego Działu Patentów są autorkami rozdziału na temat wymogów formalnych i praktyki w Polsce do drugiego wydania  “European SPCs Unravelled: A Practitioner’s Guide to Supplementary Protection Certificates in Europe”, publikacji Wolters Kluwer.