O nas

Oferujemy kompleksowe usługi w dziedzinie ochrony własności intelektualnej

My w rankingach

Kancelaria działa od
1 stycznia 1995 r.

Nasza kancelaria powstała z inicjatywy:

Małgorzaty Grabowskiej

Iwony Sierzputowskiej

i Zofii Sulimy.

Szybko stała się jedną z największych polskich firm specjalizujących się w ochronie własności intelektualnej (IP), zyskując międzynarodową renomę.

Oferujemy pełen zakres usług w obszarze IP i możemy reprezentować klientów przed Urzędem Patentowym RP oraz polskimi sądami administracyjnymi i cywilnymi, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Nasz zespół

W ciągu 27 lat dynamicznego rozwoju stworzyliśmy duży zespół profesjonalistów z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw klientów krajowych i zagranicznych. Trzon naszego zespołu stanowią rzecznicy patentowi i specjaliści z różnych dziedzin nauki i IP. Wspierają ich doświadczeni asystenci.

Jesteśmy świetnie przygotowani do prowadzenia spraw we wszelkich możliwych dziedzinach techniki.

Nasze specjalizacje

Specjalizujemy się między innymi w dziedzinach:

? technologii i inżynierii chemicznej
? chemii i technologii farmaceutycznej, medycznej i sanitarnej
? biotechnologii
? urządzeń medycznych
? technologii rolnej i spożywczej
? ochrony środowiska
? nanotechnologii
? technologii i inżynierii wydobycia ropy i gazu
? automatyki, mechaniki i budownictwa
? inżynierii konstrukcyjnej i materiałowej
? hutnictwa
? górnictwa
? włókiennictwa
? papiernictwa
? inżynierii pojazdów, lotniczej i kosmicznej
? inżynierii elektrycznej, elektronicznej i informatycznej
? telekomunikacji

Co nas wyróżnia

  • Siłę naszej kancelarii stanowi stabilny zespół z wieloletnim doświadczeniem
  • Zajmujemy wiodącą pozycję w zakresie walidowania patentów europejskich w Polsce
  • Mamy wysoką skuteczność w postępowaniach przed Urzędem Patentowym i uzyskiwaniu praw wyłącznych, w tym dodatkowych świadectw ochronnych (SPC)
  • Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych w postępowaniach sprzeciwowych, odwoławczych, o unieważnienie praw wyłącznych, o naruszenia praw wyłącznych i o ustalenie stosunku prawnego lub prawa
  • Jesteśmy zwolennikami alternatywnych metod rozwiązywania sporów i oferujemy dogłębną, profesjonalną analizę technicznych i prawnych aspektów potencjalnych sporów, nastawioną na polubowne rozwiązania pozasądowe

Pracujemy również z grupą ponad 120 tłumaczy, doświadczonych i wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach nauki i techniki, w tym tłumaczy przysięgłych, którzy zostali dodatkowo przeszkoleni przez naszą kancelarię w zakresie poprawnej nomenklatury patentowej i praw własności intelektualnej.

Dzięki temu zapewniamy doskonałą jakość tłumaczeń opisów patentowych i tekstów formalno-prawnych.

Wyślij do nas
wiadomość