Topografie układów scalonych

Topografia układu scalonego jest rozwiązaniem polegającym na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego, gdzie co najmniej jeden element jest elementem aktywnym. Jest to więc trójwymiarowa struktura mikroelektronicznych produktów półprzewodnikowych przedstawiona w postaci serii wzajemnie powiązanych obrazów dowolnie utrwalonych lub zakodowanych.

Prawa z rejestracji topografii układu scalonego udziela się na topografię oryginalną, czyli rozwiązanie będące wynikiem pracy intelektualnej twórcy, które nie jest powszechnie znane w chwili jego powstania. Ochrona topografii ustaje po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym ją lub zawierający ją układ scalony wprowadzono do obrotu lub w którym dokonano jej zgłoszenia.

Topografię układu scalonego można zarejestrować w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP. Możliwe jest też uzyskanie ochrony takiego rozwiązania w wybranych krajach za granicą.

Naszym Klientom udzielamy wszechstronnych porad i konsultacji pomocnych w uzyskaniu prawa z rejestracji topografii układu scalonego, a także świadczymy usługi przygotowania dokumentacji zgłoszenia i prowadzenia sprawy przed Urzędem Patentowym aż do ewentualnego uzyskania prawa.