Patent europejski o jednolitym skutku

System patentu europejskiego o jednolitym skutku wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Patent europejski o jednolitym skutku to patent, którego udziela Europejski Urząd Patentowy (EPO) i dla którego zarejestrowany został jednolity skutek, obowiązuje w 17 krajach Unii Europejskiej, a mianowicie w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Słowenii i Szwecji. Wśród tych krajów nie ma Polski, zatem nadal będą tu obowiązywać przepisy Ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i patenty europejskie będą wymagały walidacji.

Spory dotyczące patentów europejskich o jednolitym skutku rozpatruje Jednolity Sąd Patentowy (UPC).

Wraz z Wnioskiem o jednolity skutek patentu europejskiego (a także z wczesnym Wnioskiem o jednolity skutek patentu europejskiego) należy złożyć w EPO tłumaczenie opisu i zastrzeżeń patentowych na dowolny język Unii Europejskiej. Jakkolwiek Polska nie jest częścią systemu patentów europejskich o jednolitym skutku, będą one mogły być tłumaczone także na język polski, gdy językiem postępowania przed EPO jest język angielski. Gdy językiem postępowania przed EPO jest język niemiecki lub francuski, należy dokonać tłumaczenia opisu i zastrzeżeń patentowych na język angielski. Należy podkreślić, że wymagane tłumaczenia nie mogą być wykonywane maszynowo.

W związku z wejściem w życie patentu o jednolitym skutku nasza kancelaria oferuje:

Wyślij do nas
wiadomość