IAM PATENT 1000 2023 for SGS

Przez prawie trzy dekady Sulima-Grabowska-Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych z siedzibą w Warszawie wykazuje się techniczną zręcznością i strategicznym zmysłem. Zespół kancelarii koncentruje się na jakości i skrupulatności w postępowaniach dotyczących patentów. Wspólnik Zarządzający Iwona Sierzputowska jest inżynierem chemikiem, która doskonale potrafi nawiązać kontakt z wynalazcami. Ma predyspozycje do przekształcania złożonych informacji technicznych w porady, które są łatwe do zrozumienia i przynoszą doskonałe rezultaty.