WTR 1000 Recommended Individual 2021 dla Anny Pasiut

Rzeczniczka patentowa Anna Pasiut po raz kolejny została wyróżniona w rankingu prestiżowego magazynu WTR 1000 na 2021 rok wśród najlepszych specjalistów w dziedzinie znaków towarowych w Polsce.

Anna Pasiut to „wschodząca gwiazda w Polsce i na arenie międzynarodowej, skrupulatnie skoncentrowana na stanie faktycznym każdej sprawy, wykazująca szeroką i dogłębną wiedzę na temat zagadnień prawnych.

Link do rankingu: Anna Pasiut