Badania patentowe

Badania patentowe pozwalają na ocenę badanego rozwiązania technicznego w wielu aspektach i są niezastąpione przy opracowywaniu zgłoszeń wynalazków, ustalaniu zakresu ochrony dla danego rozwiązania, monitorowaniu działań konkurencji, weryfikacji zdolności patentowej rozwiązania, opracowywaniu strategii biznesowych oraz negocjowaniu transakcji handlowych dotyczących praw własności przemysłowej.

Świadczymy najwyższej jakości usługi m.in. w zakresie: