Badania podmiotowe

Badania podmiotowe (według zgłaszających lub uprawnionych z praw wyłącznych) są szczególnie pomocne dla potrzeb monitorowania działalności konkurentów.

Badania takie pozwalają ustalić, jakiego rodzaju przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe) leżą w obszarze zainteresowań danego konkurencyjnego podmiotu.

Raport z badania podmiotowego przedstawia zestawienie podstawowych danych wykrytych przedmiotów własności przemysłowej zgłoszonych lub na które udzielono już prawa wyłączne i należących do badanego podmiotu.

Oferujemy usługi dopasowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów, np. odpowiednio dostosowane formaty raportów z badań czy też poszerzenie zakresu badania np. o dodatkowe badanie w Internecie.

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie badań podmiotowych za granicą za pośrednictwem sprawdzonych kancelarii zagranicznych oraz podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem takich badań na całym świecie i oferujących naszym Klientom preferencyjne stawki.