Badania wzorów przemysłowych

Prawa z rejestracji na wcześniejsze wzory przemysłowe chroniące wygląd produktu mogą stanowić przeszkodę dla uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy (graficzny lub przestrzenny), przeszkodę dla uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również przeszkodę dla wytwarzania, importowania czy sprzedaży produktu o określonym wyglądzie.

Badanie wzorów przemysłowych pozwala ograniczyć powyższe ryzyka dzięki wyszukaniu wcześniejszych wzorów przemysłowych potencjalnie kolizyjnych z przedmiotem badania.

Przedmiotem badania wzorów przemysłowych jest zwykle proponowany wygląd produktu bądź opakowania, np. projekt krzesła, wygląd butelki itp., gdyż wcześniejsze zarejestrowane wzory przemysłowe mogą stanowić przeszkodę dla sprzedaży produktu o określonym wyglądzie lub produktu w określonym opakowaniu.

Dla upewnienia się co do braku ryzyka kolizji zaleca się uzupełnienie badania wzorów przemysłowych badaniem zgłoszonych/zarejestrowanych znaków towarowych.

Badanie wzorów przemysłowych prowadzi się po zaklasyfikowaniu przedmiotu badania zgodnie z Klasyfikacją Lokarneńską (międzynarodową klasyfikacją wzorów przemysłowych).

Standardowe badanie obejmuje wzory przemysłowe chronione na terytorium Polski, tj. wzory zarejestrowane w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie unijnym lub w trybie międzynarodowym z wyznaczeniem Polski lub UE.

Oferujemy usługi dopasowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów, w tym badania poszerzone o analizę danych dostępnych w Internecie. Jest to pomocne przy ustalaniu, czy przypadkiem dany przedmiot badania nie jest używany na rynku, mimo, że nie został on zgłoszony/zarejestrowany jako wzór przemysłowy, co może doprowadzić do kolizji w obrocie.

Raport z badania przedstawia pełne dane znalezionych kolizyjnych wzorów przemysłowych uzupełnione o wnioski płynące z badania i ocenę szans uzyskania ochrony na badany przedmiot.

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie badań wzorów przemysłowych za granicą za pośrednictwem sprawdzonych podmiotów zajmujących się prowadzeniem takich badań, z którymi mamy wynegocjowane preferencyjne stawki dla naszych Klientów.