Badania w zakresie własności intelektualnej

Badania w zakresie własności intelektualnej mają kluczowe znaczenie zarówno w chwili wyboru rodzaju, zakresu i terytorium ochrony przedmiotów własności przemysłowej, jak i w codziennym funkcjonowaniu firm i przedsiębiorstw.

Badania przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych) pozwalają w szczególności na:

Oferujemy kompleksowe usługi prowadzenia badań różnego rodzaju praw własności przemysłowej i analizy ich wyników.

Naszym Klientom zapewniamy również pełną obsługę w zakresie badań praw własności przemysłowej za granicą za pośrednictwem sprawdzonych podmiotów zajmujących się prowadzeniem takich badań, z którymi mamy wynegocjowane preferencyjne stawki dla naszych Klientów.