Badania znaków towarowych

Badania znaków towarowych są niezastąpione przy wyborze właściwej marki/logo, czy też innego rodzaju oznaczenia jako kluczowego elementu wyróżniającego towary, usługi lub firmę na rynku.

Badanie znaku towarowego pozwala ustalić, czy istnieją wcześniejsze znaki towarowe kolizyjne wobec wybranego oznaczenia, tj. znaki które mogą stanowić podstawę sprzeciwu i przeszkodę dla uzyskania rejestracji, czy też przeszkodę do używania danego oznaczenia na rynku.

Oferujemy usługi w zakresie badań dostępności znaków towarowych, w tym:

badania na identyczność

Badanie na identyczność to podstawowe badanie warstwy słownej badanego oznaczenia.

Jest to najtańszy i najszybszy sposób na ustalenie ewentualnego istnienia kolizyjnych zgłoszonych/zarejestrowanych znaków towarowych identycznych z badanym oznaczeniem.

Badanie to pozwala wyeliminować ewidentnie ryzykowne oznaczenia już na wczesnym etapie ustalania strategii ochrony. Jednakże nie dostarcza ono pełnej informacji odnośnie szans na uzyskanie ochrony badanego oznaczenia, gdyż nie obejmuje badania podobnych znaków towarowych, które również mogą stanowić przeszkodę do uzyskania prawa ochronnego na badane oznaczenie lub przeszkodę do jego używania na rynku.

badania dostępności znaku towarowego (badania na podobieństwo), w tym badania znaków graficznych (logo) i znaków przestrzennych.

Badanie dostępności znaku towarowego pozwala na ustalenie istnienia wcześniejszych znaków towarowych identycznych lub podobnych do badanego oznaczenia i zarejestrowanych (lub zgłoszonych) do oznaczania podobnych towarów i/albo usług. Wcześniejsze kolizyjne znaki towarowe mogą stanowić przeszkodę do uzyskania ochrony na badane oznaczenie lub przeszkodę do jego używania na rynku.

Badanie dostępności słownego znaku towarowego to badanie oznaczenia słownego lub warstwy słownej oznaczenia typu mieszanego, np. słowno-graficznego. Pozwala ono ustalić istnienie wcześniejszych znaków towarowych kolizyjnych względem badanego oznaczenia ze względu na identyczność lub podobieństwo fonetyczne, wizualne, semantyczne lub koncepcyjne oraz jego przeznaczenie do oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług.

Badanie dostępności graficznego znaku towarowego to badanie oznaczenia graficznego lub warstwy graficznej oznaczenia typu mieszanego, np. słowno-graficznego lub przestrzennego, klasyfikowanych według Klasyfikacji Wiedeńskiej (Międzynarodowej Klasyfikacji Elementów Obrazowych Znaków Towarowych). Pozwala ono ustalić istnienie wcześniejszych znaków kolizyjnych względem badanego oznaczenia z uwagi na ich podobieństwo wizualne. Badanie takie jest zwykle znacznie bardziej pracochłonne od badań warstwy słownej.

Badanie dostępności przestrzennego znaku towarowego, podobnie jak badanie znaku graficznego, prowadzi się w oparciu o klasyfikację elementów graficznych zgodnie z Klasyfikacją Wiedeńską. Pozwala ono na znalezienie wcześniejszych znaków towarowych (przestrzennych lub graficznych) kolizyjnych względem wybranego oznaczenia przestrzennego pod względem wizualnym.

W przypadku znaków z warstwą graficzną i przestrzennych wskazane jest również przeprowadzenie dodatkowego, odrębnego badania wzorów przemysłowych, które mogą być chronione w kategoriach „symbole graficzne” i „logo”, a zatem stanowić przeszkodę do uzyskania prawa ochronnego, względnie do używania graficznego lub przestrzennego znaku towarowego na rynku.

Zakres terytorialny badania standardowo obejmuje znaki towarowe chronione na terytorium Polski zgłoszone lub zarejestrowane w trybie krajowym, unijnym i międzynarodowym z wyznaczeniem Polski lub Unii Europejskiej.

Oferujemy usługi dopasowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów, w tym badania poszerzone o analizę danych dostępnych w Internecie. Jest to pomocne przy ustalaniu, czy przypadkiem dane oznaczenie, mimo, że nie zostało zgłoszone/zarejestrowane jako znak towarowy, nie jest używane na rynku, co mogłoby prowadzić do poważnej kolizji w obrocie.

Oferujemy także badanie domen internetowych.

Nasz raport z badania przedstawia pełne dane znalezionych kolizyjnych znaków towarowych, uzupełnione o wnioski płynące z badania i ocenę szans uzyskania ochrony na badane oznaczenie.

Gwarantujemy znakomitą jakość i wiarygodność naszych badań dzięki:

Z naszej fachowej wiedzy i doświadczenia korzystają nie tylko klienci indywidualni oraz przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, ale także renomowane firmy zagraniczne profesjonalnie zajmujące się kompleksowymi badaniami znaków towarowych równocześnie na wielu rynkach.

Naszym Klientom zapewniamy również pełną obsługę w zakresie badań praw własności przemysłowej za granicą za pośrednictwem sprawdzonych kancelarii zagranicznych lub firm zagranicznych profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem takich badań i oferujących naszym Klientom preferencyjne stawki.