Patent europejski o jednolitym skutku

Patent europejski o jednolitym skutku to patent, którego udzielać ma Europejski Urząd Patentowy (EPO) i dla którego zarejestrowany został jednolity skutek, jako że będzie on obowiązywał w 17 krajach Unii Europejskiej, a mianowicie w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Słowenii i Szwecji. Wśród tych krajów nie ma Polski, zatem nadal będą tu obowiązywać przepisy Ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i patenty europejskie będą wymagały walidacji.

Spory dotyczące patentów europejskich o jednolitym skutku będzie rozpatrywał Jednolity Sąd Patentowy (UPC).

System patentu europejskiego o jednolitym skutku jeszcze nie obowiązuje. Od 1 marca 2023 r. rozpoczął się natomiast tzw. okres sunrise, w trakcie którego możliwe jest złożenie wczesnego Wniosku o wyłączenie patentu europejskiego spod jurysdykcji UPCA, a także złożenie wczesnego Wniosku o jednolity skutek patentu europejskiego. W trakcie trwania okresu sunrise możliwe jest również złożenie Wniosku o opóźnienie publikacji decyzji o udzieleniu patentu. Okres sunrise potrwa do pełnego wejścia w życie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (UPCA) (1 czerwca 2023 r.).

Złożenie Wniosku o wyłączenie patentu europejskiego spod jurysdykcji UPCA (tzw. Wniosek opt-out) skutkuje zachowaniem przez patent charakteru patentu europejskiego bez jednolitego skutku. Jednocześnie po wejściu w życie przepisów dotyczących patentu jednolitego, czyli od 1 czerwca 2023 r., będzie obowiązywał okres przejściowy (7 lat z możliwością przedłużenia), w którym to czasie możliwe będzie składanie Wniosków o wyłączenie patentów europejskich spod jurysdykcji UPCA. Później wszystkie patenty europejskie znajdą się pod tą jurysdykcją. Wnioski o wyłączenie patentów europejskich spod jurysdykcji UPCA będą dotyczyły zarówno nowych patentów, jak i tych już udzielonych.

Wraz z Wnioskiem o jednolity skutek patentu europejskiego (a także z wczesnym Wnioskiem o jednolity skutek patentu europejskiego) należy złożyć w EPO tłumaczenie opisu i zastrzeżeń patentowych na dowolny język Unii Europejskiej. Jakkolwiek Polska nie będzie częścią systemu patentów europejskich o jednolitym skutku, będą one mogły być tłumaczone także na język polski, gdy językiem postępowania przed EPO jest język angielski. Gdy językiem postępowania przed EPO jest język niemiecki lub francuski, należy dokonać tłumaczenia opisu i zastrzeżeń patentowych na język angielski. Należy podkreślić, że wymagane tłumaczenia nie mogą być wykonywane maszynowo.

W związku z planowanym na 1 czerwca 2023 r. wejściem w życie patentu o jednolitym skutku nasza kancelaria oferuje: