Nowe odmiany roślin

Wyłączne prawo hodowcy do odmiany roślin można uzyskać na odmianę, jeżeli jest ona odrębna, wyrównana, trwała oraz nowa, a jej nazwa spełnia odpowiednie wymogi formalne.

Na szczeblu krajowym wyłączne prawo hodowcy do odmiany przyznawane jest przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Zakres terytorialny takiego prawa obejmuje terytorium Polski.

Istnieje również możliwość uzyskania wyłącznego prawa do odmiany na poziomie unijnym (CPVR), przyznawanego przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) z siedzibą w Angers we Francji. Zakres terytorialny takiego prawa obejmuje obszar całej Unii Europejskiej i ma ono charakter nadrzędny w stosunku do prawa krajowego.

Wyłączne prawo do odmiany roślin daje uprawnionemu hodowcy pewien zakres wyłączności na komercyjne wykorzystywanie materiału siewnego chronionej odmiany (wytwarzanie i rozmnażanie, sprzedaż, eksport, przechowywanie) i trwa 30 lat (w odniesieniu do odmian winorośli, drzew oraz ziemniaka) lub 25 lat (w odniesieniu do odmian innych gatunków).

Kompleksowo wspomagamy Klientów w zakresie uzyskiwania i utrzymywania wyłącznych praw do odmian roślin.