Sporządzanie i weryfikacja umów

Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc w opracowywaniu i analizie tekstów umów dotyczących transferów praw, umów licencyjnych, ugód, porozumień o współistnieniu praw itp., a także wszelkich dokumentów dotyczących praw własności intelektualnej, także w wersji dwujęzycznej lub w językach obcych.

Oferujemy także usługi weryfikacji tekstów umów i innych dokumentów, zarówno pod względem poprawności terminologii technicznej, jak i poprawności terminologii prawnej.