Walidacje patentów europejskich

Zgodnie z przepisami Ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę patentu europejskiego w Polsce uzyskuje się poprzez złożenie w Urzędzie Patentowym RP tłumaczenia na język polski tekstu patentu europejskiego. Termin na złożenie tłumaczenia wynosi 3 miesiące od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego. Niedopełnienie tej procedury skutkuje brakiem uznania ważności patentu europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprawność merytoryczna polskiego tłumaczenia tekstu patentu europejskiego, jego precyzja i wierność względem tekstu oryginalnego mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowej ochrony.

Złożyliśmy już ponad 24 000 tłumaczeń patentów europejskich, przygotowanych w ramach naszego autorskiego dwustopniowego systemu merytoryczno-formalnej weryfikacji tłumaczeń.