Wynalazki

Wynalazek to rozwiązanie techniczne, na które można uzyskać patent, gdy wykazuje ono tzw. zdolność patentową, czyli spełnia kryteria nowości i poziomu wynalazczego oraz nadaje się do stosowania przemysłowego.

Patenty są ograniczone czasowo i terytorialnie. Udzielane są przez Urzędy Patentowe w ramach różnych systemów ochrony jako:

patenty krajowe

Patenty krajowe zapewniają ochronę na terytorium poszczególnych krajów. Udzielane są przez Urzędy Patentowe danych krajów zwykle na okres do 20 lat.
W większości krajów zgłoszenia wynalazków podlegają merytorycznemu badaniu zdolności patentowej, toteż zgłaszający mogą być wzywani przez Urząd Patentowy danego kraju do złożenia stosownych wyjaśnień.

patenty udzielane w trybie PCT

W ramach Układu o współpracy patentowej (PCT) można dokonać tzw. międzynarodowego zgłoszenia patentowego, pozwalającego na ubieganie się o patenty w ponad 150 krajach. W fazie międzynarodowej zgłoszenie jest poddawane wstępnemu badaniu zdolności patentowej, a następnie, na życzenie zgłaszającego, badaniu pełnemu. Wyniki tych badań pozwalają zgłaszającemu na podjęcie decyzji, czy warto nadal ubiegać się o patent, a także czy stosowanie zgłoszonego wynalazku w praktyce nie niesie ze sobą ryzyka. Zgłaszający może podjąć decyzję o rezygnacji ze zgłoszenia lub o dalszym ubieganiu się o ochronę wynalazku poprzez tzw. wejście w fazy krajowe w wybranych przez siebie krajach. W tych fazach krajowe Urzędy Patentowe poddają wynalazek badaniu zdolności patentowej i w razie pozytywnego jego wyniku podejmują decyzję o udzieleniu patentu. Ogólnie, procedura międzynarodowa daje zgłaszającemu więcej czasu na podjęcie decyzji biznesowych niż procedura krajowa, czyli bezpośrednie zgłaszanie w poszczególnych krajach.

patenty europejskie

Zgłoszenia na patent europejski dokonuje się w celu uzyskania patentu europejskiego. Jest ono badane pod względem zdolności patentowej przez Europejski Urząd Patentowy. Po uzyskaniu patentu europejskiego można przejść do procedury tzw. walidacji w celu uzyskania ochrony na ten patent w wybranych krajach spośród 38 będących członkami Europejskiej Organizacji Patentowej, a także Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry.

Naszym Klientom udzielamy wszechstronnych porad i konsultacji pomocnych w uzyskaniu patentów, a także świadczymy usługi:

W przypadku zgłoszeń krajowych w innych krajach zapewniamy profesjonalną pomoc sprawdzonych kancelarii zagranicznych.

W przypadku konieczności dokonania zgłoszeń w języku obcym oferujemy profesjonalne tłumaczenia techniczne.