Wzory przemysłowe

Ostra konkurencja na rynku czyni wzory przemysłowe mocnymi atutami firm mających na nie wyłączność. Nowy i wyróżniający się design przyciąga uwagę nabywców i może stać się łatwo rozpoznawalną wizytówką.

Wzorem przemysłowym jest nowa i mająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację, toteż ochronie podlega wygląd wytworu lub jego części, tj. zewnętrzna postać produktu.

Na wzory przemysłowe udzielane są prawa z rejestracji, które, jako prawa wyłączne ograniczone czasowo i terytorialnie, można uzyskać w ramach trzech trybów:

Tryb krajowy

Zgłoszenia wzoru przemysłowego w trybie krajowym w celu uzyskania ochrony w Polsce dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP. Postępowanie prowadzące do uzyskania prawa z rejestracji jest względnie szybkie, gdyż sprowadza się do badania formalnego.

O prawo wyłączne na wzór przemysłowy można się także ubiegać w trybie krajowym w urzędach patentowych innych państw, w tym z zachowaniem daty pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego w Polsce.

Tryb międzynarodowy

Tryb międzynarodowy rejestracji wzorów przemysłowych zgodnie z Porozumieniem haskim (którego stroną jest Polska) umożliwia uzyskanie ochrony w wybranych państwach sygnatariuszach tego Porozumienia poprzez dokonanie pojedynczego zgłoszenia. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Międzynarodowej Organizacji ds. Własności Intelektualnej (WIPO) lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Po przeprowadzeniu badania formalnego zgłoszenia przez WIPO urzędy patentowe w wyznaczonych państwach podejmują niezależnie od siebie decyzje o uznaniu bądź odmowie uznania rejestracji wzoru przemysłowego.

Tryb unijny

Tryb unijny polega na zgłoszeniu wzoru przemysłowego w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dla uzyskania jego rejestracji ważnej na całym terytorium Unii Europejskiej, w tym Polski.

Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w EUIPO lub, po uiszczeniu dodatkowej opłaty, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Ochrona wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat i dzieli się na pięć okresów, po 5 lat każdy, licząc od daty zgłoszenia. Przed upływem każdego z okresów ochrony konieczne jest uiszczenie stosownej opłaty za przedłużenie ochrony.

Służymy wszechstronną pomocą w wyborze najkorzystniejszego trybu ochrony i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej. Rzecznicy patentowi z naszej kancelarii mogą reprezentować Klientów nie tylko przed Urzędem Patentowym RP, ale także przed EUIPO.

W przypadku zgłoszeń krajowych w innych krajach zapewniamy profesjonalną pomoc sprawdzonych kancelarii zagranicznych.