Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie techniczne, dotyczące przedmiotu o trwałej postaci lub też przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Na takie rozwiązanie można uzyskać prawo ochronne, ograniczone czasowo i terytorialnie.

Z powyższej definicji wynika, iż tylko “rozwiązania mechaniczne” o trwałej postaci stanowią wzory użytkowe, podczas gdy nie można w tej kategorii chronić sposobów, procedur, układów elektronicznych, związków chemicznych, farmaceutyków itp.

Praw ochronnych na wzory użytkowe udzielają krajowe Urzędy Patentowe, w tym Urząd Patentowy RP. Te prawa są zwykle udzielane maksymalnie na 10 lat.

Naszym Klientom oferujemy wszechstronne porady i konsultacje pomocne w uzyskaniu praw ochronnych, a także świadczymy usługi:

Oferujemy również pomoc w dokonywaniu i uzyskiwaniu ochrony na wzory użytkowe w trybie krajowym za granicą, zapewniając profesjonalną pomoc sprawdzonych kancelarii zagranicznych.