Zmiany w rejestrach

W trakcie postępowania zgłoszeniowego, jak i po udzieleniu prawa wyłącznego może dojść do zmiany zgłaszającego/uprawnionego, ich adresów itp., przy czym każda taka zmiana powinna być odnotowana w aktach sprawy, a po udzieleniu prawa wyłącznego w stosownym rejestrze urzędowym.

Naszym Klientom świadczymy kompleksowe usługi umożliwiające uzyskanie wpisów zmian w urzędowych aktach lub rejestrach, zarówno Urzędu Patentowego RP, jak i zagranicznych urzędów krajowych i międzynarodowych. Te usługi obejmują weryfikację wpisów istniejących w aktach zgłoszeń/rejestrach, ocenę prawidłowości dokumentów potwierdzających wnioskowane zmiany, sporządzanie ich tłumaczeń na język polski oraz przygotowywanie stosownych wniosków o rejestrację zmian.