Małgorzata Grabowska

Małgorzata, współzałożycielka SGS, kierowała zespołem mechaników, elektroników i specjalistów IT w Dziale Patentów. Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Warszawskiej i prawniczych studiów podyplomowych w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji. Działa na rzecz klientów krajowych i zagranicznych w postępowaniu zgłoszeniowym i w sprawach spornych, zarówno przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed sądami administracyjnymi i cywilnymi. Specjalizuje się w uzyskiwaniu i egzekwowaniu ochrony na wynalazki i wzory użytkowe z wielu dziedzin techniki, a jej wieloletnia praktyka zaowocowała setkami patentów i praw ochronnych. Jest też znakomitym doradcą przy strukturyzowaniu potencjalnych spraw spornych, zawsze w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających uniknąć kosztownego i długotrwałego postępowania sądowego.

 

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera aplikantów rzecznikowskich, ucząc ich arkanów zawodu.