Zespół

Wspólnicy

Iwona Sierzputowska

Prezes zarządu
Rzecznik Patentowy
Europejski rzecznik patentowy

IP STAR 2016 - 2023
The Top 250 Women in IP 2016 - 2017

Iwona, współzałożycielka SGS, jest absolwentką Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej i prawniczych studiów podyplomowych w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji. Kierując zespołem chemików i biotechnologów w Dziale Patentów, wyszkoliła wielu młodych ludzi, ucząc ich nie tylko tajników zawodu, ale i jego etosu. Jej doskonała znajomość wielu dziedzin techniki i proaktywna współpraca z klientami zaowocowała setkami patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP. Dzięki umiejętnościom dogłębnego analizowania spraw, wskazywania ukrytych ryzyk i znajdowania trafnych rozwiązań zdobyła podziw i uznanie klientów, zwłaszcza w sprawach spornych. Prowadziła z sukcesami liczne sprawy o unieważnienie praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym i sądami administracyjnymi oraz o naruszenie patentów przed sądami cywilnymi. Jest ekspertem w przedprocesowym doradzaniu klientom w przypadku sporów patentowych, zwłaszcza obejmujących wiele jurysdykcji, i gorącą zwolenniczką alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Uczestnicząc w wielu konferencjach międzynarodowych jako prelegent i uczestnik paneli tematycznych w istotnym stopniu przyczyniła się do szerokiego uznania polskiej grupy zawodowej za granicą.

Maciej Grabowski

Prokurent
Rzecznik patentowy

Maciej jest rzecznikiem patentowym i mediatorem. Ukończył Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z kancelarią Sulima Grabowska Sierzputowska jest związany od 2012 roku, a w 2019 roku został wspólnikiem. Wcześniej przez wiele lat działał w biznesie, prowadząc z powodzeniem firmę w branży marketingowej i doradczej. Początkowo specjalizował się w dziedzinie znaków towarowych, a obecnie prowadzi sprawy klientów zagranicznych i polskich w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych w postępowaniu zgłoszeniowym i spornym.

Małgorzata Grabowska

Wspólnik zarządzający do roku 2023
Of counsel
Rzecznik Patentowy
Europejski rzecznik patentowy

IP STAR 2016 - 2023
The Top 250 Women in IP 2016 - 2017

Małgorzata, współzałożycielka SGS, kierowała zespołem mechaników, elektroników i specjalistów IT w Dziale Patentów. Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Warszawskiej i prawniczych studiów podyplomowych w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji. Działa na rzecz klientów krajowych i zagranicznych w postępowaniu zgłoszeniowym i w sprawach spornych, zarówno przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed sądami administracyjnymi i cywilnymi. Specjalizuje się w uzyskiwaniu i egzekwowaniu ochrony na wynalazki i wzory użytkowe z wielu dziedzin techniki, a jej wieloletnia praktyka zaowocowała setkami patentów i praw ochronnych. Jest też znakomitym doradcą przy strukturyzowaniu potencjalnych spraw spornych, zawsze w poszukiwaniu rozwiązań pozwalających uniknąć kosztownego i długotrwałego postępowania sądowego.   Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera aplikantów rzecznikowskich, ucząc ich arkanów zawodu.

Dział patentów

Iwona Brejer

Rzecznik patentowy, Associate

Małgorzata Kaczmarczyk

Rzecznik patentowy

Agnieszka Marszałek

Europejski rzecznik patentowy, Rzecznik patentowy

Katarzyna Naperty

Rzecznik patentowy

Mariola Ratuszyńska

RZECZNIK PATENTOWY
KOORDYNATOR SEKCJI CHEMII I BIOTECHNOLOGII

Marta Skrobot

RZECZNIK PATENTOWY
KOORDYNATOR SEKCJI MECHANIKI I ELEKTRONIKI

Robert Teofilak, dr

Rzecznik patentowy

Wojciech Tykarski, dr

Europejski rzecznik patentowy, Rzecznik patentowy

Grażyna Wójcik, dr

Europejski rzecznik patentowy, Rzecznik patentowy, Associate

Weronika Wójcik

Rzecznik patentowy

Jan Buszkiewicz

Specjalista Ds. Patentów

Aneta Czarnocka-Olewniczak

SPECJALISTA DS. PATENTÓW

Elżbieta Góraj

Specjalista ds. patentów, Associate

Przemysław Guzik, dr

Specjalista ds. patentów

Magdalena Jędrzejewska

Specjalista ds. patentów

Marta Kamińska

Specjalista ds. patentów

Wioletta Kowalska

Specjalista ds. patentów

Jan Lichota

Specjalista ds. patentów
Associate

Adam Prokopczyk

Specjalista ds. patentów

Weronika Taras-Starczewska

Specjalista ds. patentów

Anna Targońska

Specjalista ds. patentów

Paweł Truszkiewicz

Specjalista ds. patentów

Anna Waszczak

Specjalista ds. patentów

Dział znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Michał Sosnowski

Rzecznik patentowy, Koordynator Działu Znaków Towarowych, Associate

Przemysław Samoder

Rzecznik patentowy,
Dyrektor ds. rozwoju

Anna Żebrowska

Rzecznik patentowy

Joanna Czerwińska

Starszy specjalista ds. znakow towarowych i wzorów przemysłowych.

Anna Kępińska

Specjalista ds. badań znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Dział spraw formalnych

Agata Kisiel

Koordynator działu spraw formalnych

Aleksander Danielak

Starszy Specjalista ds. formalnych

Agnieszka Kisiel

Młodszy Specjalista Ds. Formalnych

Anna Krukowska

Starszy specjalista ds. formalnych

Mariusz Krupa

Specjalista ds. formalnych

Anna Leśko

Starszy specjalista ds. formalnych

Krzysztof Otto

STARSZY SPECJALISTA DS. FORMALNYCH
ASYSTENT MENEDŻERA DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

Kacper Stęplowski

MŁODSZY SPECJALISTA DS. FORMALNYCH

Patryk Kwaśnik

PRACOWNIK BIUROWY

Alicja Serafin

MŁODSZY SPECJALISTA DS. FORMALNYCH

Kamil Szcześniewski

MŁODSZY SPECJALISTA DS. FORMALNYCH

Dział administracji

Antoni Bagiński

Kierownik biura

Monika Chojnacka

Asystentka

Joanna Goworek

Specjalista ds. formalnych

Switłana Greszta

Specjalista ds. formalnych

Katarzyna Jakubowska-Peker

Specjalista ds. formalnych

Dział księgowości i kadr

Dorota Godlewska

Główna księgowa

Agata Barczyńska

Księgowa, Specjalista ds. windykacji

Magdalena Łazarz

Księgowa

Klaudia Melcher

STARSZA KSIĘGOWA

Dział IT oraz ochrony danych

Joanna Majewska-Poławska

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Adam Krasnodębski

SPECJALISTA IT

Olaf Lewiński

Specjalista ds. patentów
IT administrator
Associate

Maciej Raznowiecki

SPECJALISTA DS. TECHNOLOGII TŁUMACZENIOWYCH I ROZWOJU OPROGRAMOWANIA

Wyślij do nas
wiadomość