DOMENY INTERNETOWE I SPORY DOMENOWE

Domena internetowa daje techniczną wyłączność na używanie określonego adresu internetowego w Internecie i tym samym indywidualizuje w sieci firmę, przedsiębiorstwo czy markę.

W miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rosnącego udziału Internetu w obrocie towarami i/albo świadczeniu usług, rola domen internetowych, jako głównego filaru funkcjonowania firmy i najważniejszych składników przedsiębiorstwa, stale wzrasta.

Oferujemy wszechstronną pomoc w uzyskaniu rejestracji i przedłużaniu ważności domen z najbardziej popularnymi rozszerzeniami pl, com, eu, com.pl, jak i wszelkich innych rodzajów domen, którymi zainteresowani są nasi klienci.

Mamy również bogate doświadczenie w sporach dotyczących domen internetowych, w tym w prowadzeniu postępowań arbitrażowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, jak też procesów zawisłych przed sądami powszechnymi Z powodzeniem odzyskaliśmy dla naszych Klientów wiele domen naruszających prawa do ich wcześniejszych znaków towarowych, czy też innych praw wyłącznych.

Oferujemy pomoc w tzw. „przechwytywaniu kolizyjnych domen internetowych”, jak i w negocjacjach z abonentami spornych domen.