Oznaczenia geograficzne

Oznaczenia geograficzne pełnią istotną rolę w marketingu towarów jako elementy podkreślające szczególny związek produktu z danym krajem, regionem lub miejscowością, co często stanowi dla kupującego jeden z głównych czynników podczas wyboru towaru.

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z danego terenu. Często pochodzeniu geograficznemu przypisywana jest określona jakość, dobra opinia lub inne szczególne cechy. Przykładami polskich oznaczeń geograficznych są Rogal Świętomarciński czy Jabłko Grójeckie. Zarejestrowane oznaczenia geograficzne mogą być używane na produktach zgodnych ze specyfikacją, która może obejmować wymogi dotyczące miejsca pochodzenia, czy też sposobu wytwarzania produktu.

Oznaczenia geograficzne dla produktów rolnych i środków spożywczych mogą uzyskać ochronę w unijnym systemie ochrony oznaczeń geograficznych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (PDO), Chronione Oznaczenie Geograficzne (PGI), czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Wniosek o rejestrację złożyć może „grupa” skupiająca producentów lub przetwórców określonego produktu rolnego lub środka spożywczego. Procedura rejestracji oznaczenia geograficznego przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap prowadzony jest w kraju członkowskim, przy czym jednostką odpowiedzialną w Polsce za prowadzenie rejestracji jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugi etap, unijny, prowadzony jest na poziomie Komisji Europejskiej, która wydaje decyzje co do rejestracji oznaczenia geograficznego. Unijny system ochrony obejmuje również oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych.

Oznaczenia geograficzne na produkty przemysłowe niepodlegające rejestracji w Unijnym systemie ochrony oznaczeń geograficznych mogą uzyskać rejestrację w Urzędzie Patentowym RP.

Naszym Klientom oferujemy pomoc i porady w uzyskiwaniu i egzekwowaniu praw z rejestracji oznaczeń geograficznych.