Sprawy celne i karne

Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach celnych i karnych z zakresu własności intelektualnej związanych głównie ze zwalczaniem podrabianych towarów.

Przygotowujemy krajowe i unijne wnioski o podjęcie przez organy celne działań związanych z ochroną praw własności intelektualnej w Polsce lub Unii Europejskiej na podstawie stosownych przepisów unijnych i krajowych.

Reprezentujemy Klientów jako pokrzywdzonych i współpracujemy z władzami celnymi, policją i prokuraturą w przypadkach zatrzymań podrabianych towarów na granicach, jak i wewnątrz kraju. W szczególności uzyskujemy dla Klientów informacje o zatrzymanych towarach i próbki, a władzom przekazujemy wyniki analizy towarów przez Klienta pozwalające na odróżnienie podrabianych produktów od oryginalnych.

Składamy wnioski o ściganie karne w związku z zatrzymaniami podrabianych produktów, ewentualnie przygotowujemy powództwa cywilne. Przekazujemy Klientom informacje o przebiegu postępowania karnego i w razie potrzeby reprezentujemy ich w tym postępowaniu, jako pokrzywdzonych.