Tłumaczenia specjalistyczne

Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu tłumaczeń tekstów technicznych i formalno-prawnych.

Złożyliśmy już ponad 28 000 tłumaczeń zgłoszeń i opisów patentowych.

Poprawność merytoryczna tłumaczenia tekstu technicznego, a zwłaszcza jego precyzja i wierność względem tekstu oryginalnego, mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowej ochrony. Poprawność tłumaczenia ma szczególnie duże znaczenie w przypadku spraw spornych o unieważnienie lub naruszenia patentów ważnych na terenie Polski.

Poprawność tłumaczenia ma też zasadnicze znaczenie w przypadku wszelkich tekstów o charakterze formalno-prawnym, takich jak umowy i inne dokumenty dotyczące praw własności intelektualnej, ponieważ pozwala na precyzyjne ustalenie ich przedmiotu, np. zakresu transferu praw, warunków licencji itp.

Świadczymy usługi związane z przygotowywaniem i weryfikacją specjalistycznych tłumaczeń tekstów technicznych i tekstów formalno-prawnych ze wszystkich języków konwencyjnych i na języki konwencyjne. Jesteśmy też w stanie pozyskać wysokiej jakości tłumaczenia z języków niekonwencyjnych.