Iwona Sierzputowska

Iwona, współzałożycielka SGS, jest absolwentką Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej i prawniczych studiów podyplomowych w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji.

Kierując zespołem chemików i biotechnologów w Dziale Patentów, wyszkoliła wielu młodych ludzi, ucząc ich nie tylko tajników zawodu, ale i jego etosu.

Jej doskonała znajomość wielu dziedzin techniki i proaktywna współpraca z klientami zaowocowała setkami patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP.

Dzięki umiejętnościom dogłębnego analizowania spraw, wskazywania ukrytych ryzyk i znajdowania trafnych rozwiązań zdobyła podziw i uznanie klientów, zwłaszcza w sprawach spornych. Prowadziła z sukcesami liczne sprawy o unieważnienie praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym i sądami administracyjnymi oraz o naruszenie patentów przed sądami cywilnymi. Jest ekspertem w przedprocesowym doradzaniu klientom w przypadku sporów patentowych, zwłaszcza obejmujących wiele jurysdykcji, i gorącą zwolenniczką alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

Uczestnicząc w wielu konferencjach międzynarodowych jako prelegent i uczestnik paneli tematycznych w istotnym stopniu przyczyniła się do szerokiego uznania polskiej grupy zawodowej za granicą.